Amerikansk heavy metal

  • Dokken

    Många amerikanska hårdrocks- och heavy metal-band hakade på den stora glamvågen, som främst var aktiv i Los Angeles med...

    Skyride.se
  • Mötley Crüe

    Den amerikanska hårdrocken har mestadels cirkulerat kring Los Angeles och däromkring; det var här som en mängd olika band...

    Skyride.se